(+420) 545 235 668
Nosítka UT2000

UT200 Dvoukolový systém, military + 2 držadla

Kód produktu: 45.500.000

UT2000  Dvoukolový systém k nosítkům UT 2000, military + 2 držadla

×

TOP