(+420) 545 235 668
Pacientské simulátory

Porodnický simulátor Lucina

Kód produktu: MFS

Simulátor Lucina umožňuje praktický nácvik v předporodním hodnocení a péči, porodu (rutinní a naléhavý), transportu pacienta a poporodní péči, to vše s jedním bezdrátovým pacientským simulátorem. Díky unikátně automatizovanému fyziologickému modelování s integrovanou fyziologií matky i plodu Lucina automaticky reaguje na porodnické hmaty a klinické intervence. Simulátor Lucina podporuje mechanickou ventilaci a nabízí nejkomplexnější nácvik v oblasti dystokie raménka, poporodního krvácení a dalších důležitých případů.
Simulátoru Lucina je také nejuniverzálnějším simulátorem, který je dnes k dispozici: S modulem standardní ženské pacientky se Lucina snadno promění v negravidní pacientku pro provádění nácviku naléhavých situací nesouvisejících s mateřstvím.
Přidejte k simulátoru modul Microsoft HoloLens a Lucina se stane LucinaAR, prvním porodním simulátorem na světě, který nabízí interaktivní 3D hologramy anatomie v reálném čase pro ještě dokonalejší nácvik.

Klíčové vlastnosti

Porodnické
- Integrovaný fyziologický modely matky/plodu
- Estetický vzhled matky vytvořen dle proporcí skutečné pacientky
- Realistický porodní kanál a vulva/perineum zajišťuje přesný sestup plodu i rotaci
- Několik porodních pozic: litotomická poloha, sedící, v podřepu, na všech čtyřech
- Zavedení rektálního čípku
- Možnost provádění vaginálního vyšetření pro hodnocení stavu děložního čípku, stavu a pozice plodu
- Statická děložní hrdla reprezentují různá stádia dilatace, od uzavřeného až po 5 cm a ztenčení od 0% až 90%
- K určení pozice plodu možnost provádění Leopoldova manévru
- Epidurální port s možností infúze a aspirace
- Palpačním vyšetřením fundu lze zjišťovat děložní kontrakce
- Ovládání četnosti a délky kontrakcí
- Podpora i zaznamenání McRobertsova manévru s pozorovatelným záklonem pánve
- Podpora a detekce suprapubického tlaku s hmatnou sponou stydkých kostí
- Podpora porodu zadního raménka během dystokie raménka
- Zavanelliho manévr i s detekcí
- Trendelenburgova poloha s detekcí
- Levý boční náklon s detekcí
- Rotace předního i zadního raménka s detekcí při řešení komplikace dystokie raménka (Rubinův II i Woodsův manévr)
- Porod temenem i koncem pánevním
- Fetální srdeční ozvy - 5 poslechových míst podle pozice plodu
- Použití kleští
- Vakuová extrakce bez „čepice” na hlavičce plodu
- Epiziotomie
- Celistvá/porušená placenta s realistickým zbarvením, strukturou a ohebností
- Mírným tlakem lze odrodit i placentu
- Podpora nácviku císařského řezu
- Ohebné tělo plodu, krk (s laterálním pohybem krku), ramena, lokty, kyčle a kolena
- Porodní plod bez jakýchkoliv připojovacích konektorů na hlavě nebo hýždi
- Klinicky přesná velikost plodu s hmatovým realismem - 5. percentil růstového grafu WHO
- Hmatná fontanela a sagitální šev
- Snímání trakce krku plodu
- Odsávání dýchacích cest plodu
- Po narození pláč dítěte
- Předpokládané 1-minutové a 5-minutové APGAR skóre založené na hodnotách venózních a arteriálních krevních plynů
- Pupečníková šňůra s možností přestřižení a zasvorkování
- Poporodní krvácení, včetně krvácení 3. stupně
- Kontrakční i měkká děloha
- Bimanuální komprese a děložní masáž
- Zaznamenání děložní masáže
- Uvolnění krve po děložní masáži
- Poporodní inverze dělohy
- Návrat dělohy
- Zavedení intrauterinního balónkového katétru

Vlastnosti matky

Respirace
- Realistické dýchací cesty
- Pokročilé plíce s podporou mechanické ventilace
- Zajištění dýchacích cest a ventilace
- Podpora endotracheálních rourek, nasofaryngeální a orofaryngeální dýchací cesty
- Spontánní dýchání
- Ventilace resuscitačním vakem
- Plicní ozvy: přední i zadní
- Exkurze hrudníku
- Ventilace pozitivním tlakem

Oběhový systém
- Podpora reálného 4-svodového EKG monitoru, který je možné připojit přímo k simulátoru simulované 12-svodové EKG
- Dynamické bilaterální pulsy: karotický, radiální, brachiální a dorsalis pedis; síla pulsu je ovladatelná

Kardiovaskulární
- Komprese hrudníku
- Pokročilá KPR analýza, která měří umístění rukou a hloubku kompresí, rychlost, uvolnění, objem ventilace a rychlost, poměr kompresí/ventilací, poměr vdechu/výdechu, arteriální krevní tlak, koronární perfúzní tlak, cerebrální perfúzní tlak, srdeční výstup a alveolární ventilaci
- Pacing, kardioverze a defibrilace
- Vyšetření NIBP palpací i poslechem
- Srdeční ozvy

Nervový systém
- Záchvat je simulován rytmickým pohybem rukou, rychlým mrkáním, pohybem čelisti
- SymEyes zobrazují symptomy a stavy pacienta, včetně žloutenky, krvácení, klíčové dírky, šedého zákalu a krví podlitých nebo pokleslých očí
- Blikající, panorámovací a reaktivní oči s více nastaveními

Tekutiny
- Zásobník pro poporodní krvácení (1,8 litru)
- Bilaterální IV paže
- Katetrizace močového měchýře
- Epidurální infúze

Řeč
- Dvousměrná komunikace
- Přednahraná komunikace
- Uživatelem nahraná komunikace

Simulátor
- 175 x 56 x 38 cm
- 50 kg

Plod
- 48 x 15 x 11,5 cm
- 2,5 kg

 

GAIN HANDS-ON EXPERIENCE WITH BREECH DELIVERY AND BREECH POSITIONS

With fewer vaginal breech deliveries being performed worldwide, clinicians have less experience performing emergency breech deliveries. The Fidelis Lucina Maternal Fetal Simulator fetus was designed with better tactile realism for the identification of breech presentation and delivery.

 • Fetal hip articulation, palpable landmarks, and soft buttocks, limbs and abdomen provide greater realism from beginning to end of breech delivery scenario
 • Mechanical birthing mechanism with automatic descent and rotation allows a hands-off approach for breech delivery in both supine and all fours positions
 • Supports Piper forceps assisted partial breech extraction

EXTENSIVE RELIABILITY TESTING - 120,000 DELIVERIES WITHOUT FAILURE AND COUNTING

Is downtime costing your childbirth simulation program too much? The Lucina Maternal Fetal Simulator was designed for reliability and extensively tested.

For a limited time, we’ll take in your childbirth simulator on trade and give you a discount toward the purchase of the Lucina simulator.  We’ll even cover shipping costs. Find out how much your simulator is worth as a trade-in at caefidelis.com.

 

COMING SOON! THE ADDED VALUE OF TWO PATIENTS IN ONE

The Lucina Maternal Fetal Simulator now offers the option to add a Female Patient Module with a non-pregnant abdomen and five Simulated Clinical Experiences (SCEs). Use your Lucina simulator year-round as both an obstetrical patient and a normal female patient.  Users can also create their own SCEs on the Müse system.
 

The five Female Patient Module SCEs are:

 • Chronic Heart Failure Exacerbation
 • Acute Respiratory Distress Syndrome
 • Sepsis with Hypotension
 • Brain Attack with Thrombolytic Therapy
 • Motor Vehicle Collision with Hypovolemic Shock

TEN SIMULATED CLINICAL EXPERIENCES (SCES) INCLUDED FOR CHILDBIRTH TRAINING

Operate Lucina with our latest version of the user-friendly Müse interface. The software includes ten evidence-based practice scenarios complete with patient history, documentation, learning objectives, facilitator’s notes for debriefing and more.

CAE Fidelis Lucina Maternal Fetal Simulator Simulated Clinical Experiences for Childbirth Training

 • A normal delivery
 • An instrumental vaginal delivery
 • Fetal tachycardia due to maternal pyrexia
 • Breech delivery
 • Fetal central nervous system depression by narcotics given to the mother
 • Shoulder dystocia
 • Major post-partum hemorrhage due to uterine atony
 • Maternal cardio-respiratory arrest
 • Eclampsia
 • Umbilical cord prolapse

SIMULATED ELECTRONIC FETAL MONITORING FOR BIRTH SIMULATION

The emulated cardiotocograph (CTG) monitor displays maternal and fetal physiological data as well as an on-screen reproduction of the paper strip produced by a real CTG printer for a realistic virtual childbirth simulation.

×

TOP