(+420) 545 235 668
Ultrazvukové simulátory

MedSim UltraSim

Kód produktu:

 
Ultrazvukový simulátor UltraSim®představuje zásadní inovační průlom v sonografickém vzdělávání. Simulátor umožňuje nácvik provádění sonografických vyšetření na figuríně a zároveň sledovat sonografické obrazy v reálném čase.

Realistická simulace nutnosti provádět skenovací pohyby a techniky tak, jako u skutečného pacienta. U nácviku při neomezeném čase student nabývá zkušenosti, které pak v klinickém prostředí efektivně zkracují dobu vyšetření.

Simulátor poskytuje všechna nezbytná klinická data a detailní analýzy jednotlivých případů každého pacienta. Případy pacientů jsou k dispozici v jednotlivých Výukových modulech, jako například břišní, porodnický, gynekologický, transvaginálně gynekologický, prsní, cévní, krční a urgentní medicíny. Figuríny s realistickými konturami těla a jemnými skenovanými oblastmi. Sondy nevydávají ultrazvukovou energii, jelikož 3D senzory říkají počítači UltraSim® pozici a úhel, ve kterém je tělo snímáno.

 

UltraSim® studentům poskytne:

- nastavení, ovládání a používání standardního ultrazvukového vybavení

- historii pacienta

- schopnost identifikovat a vyšetřit různé anatomické oblasti

- různé normální i abnormální případy

- expertní zjištění

 

UltraSim® vyučujícím poskytne:

- přímé měření a monitorování dovedností a postupů studenta

- nabídne účelově zaměřenou kritiku během nácviku

- identifikovat slabosti studenta během kontrolovaných školení

- provedení posouzení dovednosti

- vyhnutí se nepříjemných a nervózních chyb

 


Moduly ultrazvukového simulátoru MedSim UltraSim:

Modul břišní 1
První ze série tří břišních modelů. Modul 1 je kolekce 40 klinických případů demonstrující ultrazvukové obrazy břicha, včetně jater, žlučového systému, slinivky, sleziny a ledvin. Tyto případy ukazují normální anatomii, anatomické odchylky i základní patologie.

 

Modul břišní 2
Druhý modul je kolekce abdominálních modulů s 30 případy anatomie a patologie jater, žlučového systému a slinivky břišní. Důraz je kladen na identifikaci patologií.

 

Modul břišní 3 – močové cesty
Třetí modul je kolekce 31 klinických případů zaměřených na dolní část pánve. Široká škála normálních a patologických stavů, obsahující ledviny, močový měchýř, močovody a prostatu. Modul je vhodný jak pro začínající, tak i pro pokročilé uživatele.

 

Modul porodnický 1
První modul obsahuje kolekci 28 klinických případů, které demonstrují těhotnou ženu ve všech třech trimestrech. Případy obsahují normální těhotenství, ale i různé fetální anomálie.

 

Modul porodnický 2 - interpretace
Druhý modul obsahuje nový přístup k simulaci, založený na interaktivní výuce. Určeno pro uživatele UltraSim® s předchozími klinickými zkušenostmi z porodnického ultrazvuku. Modul je navržen tak, aby pomohl se vyhnout chybám při interpretaci a nabídl důležitý výklad k běžným úskalím sonografických obrazů.

 

Modul gynekologický 1
Tento modul obsahuje 30 klinických případů demonstrující transabdominální vyšetření dělohy a vaječníků. Případy obsahují příklady normální anatomie, anatomických odchylek i základních patologií.

 

Transvaginální modul 1 – gynekologie
Tento první modul obsahuje 30 klinických případů demonstrující transabdominální vyšetření dělohy a vaječníků. Případy obsahují příklady normální anatomie, anatomických odchylek i základních patologií.

 

Transvaginální modul 2 – těhotenství
Tento druhý modul obsahuje 30 klinických případů, které demonstrují těhotnou ženu v v první a druhém trimestru. Případy obsahují normální těhotenství, ale i různé fetální anomálie.

 

Prsní modul 1
Modul obsahuje 30 případů ukazujících vyšetření prsu. Případy nabízí příklady normální anatomie, anatomických odchylek a základních patologií, včetně cysty, fibroadenomu, malignitu, abscesu a tukové neurózy.

 

Vaskulární modul 1 – karotis
Tento modul je prvním z řady modulů, které demonstrují obecné principy u barevného doppleru. Případy jsou zaměřeny na tepny na krku, karotidě a páteři.

 

Krční modul 1 – štítná žláza
Obsahuje 16 případů zaměřených na schopnost studenta nácviku různých skenovacích technik. Identifikace normální i abnormální tkáně štítné žlázy, rozpoznání běžně se vyskytujících onemocnění štítné žlázy. Tento modul je vhodný pro začínající i pokročilé uživatele.

 

Modul urgentní medicíny 1 – FAST
Tento první ze čtyř modulů obsahuje 2 CD, kde každé obsahuje 10 případů nabízející sekvenční skenování: epigastria, pravého horního kvadrantu, levého horního kvadrantu a pánve.

 

Modul urgentní medicíny 2 – žlučové cesty
Tento druhý modul obsahuje kolekci 28 klinických případů s výukovými úkoly a vzdělávacími informacemi. Modul demonstruje normální anatomii a normální odchylky, ale i běžné abnormality žlučových cest.

 

Modul urgentní medicíny 3 – pánev
Tento modul obsahuje 30 gynekologicko-porodnických klinických případů, většinou transvaginální s několika transabdominálními případy.

 

Modul urgentní medicíny 4 – abdominální aorta
Tento čtvrtý modul obsahuje 11 případů.

 

Více informací naleznete v tomto produktovém listě:pdfMEDSIM UltraSim.pdf

Shlédněte oficiální videa ultrazvukového simulátoru MedSim (UltraSim i CompactSim) na Youtube: YouTube logo 2015.svg

 

×

TOP