(+420) 545 235 668

Anatomický sekční model hlavy (kombinace s odpovídajícími MR snímky), 10 dílů

AM150-0032
V životní velikosti, model obsahuje deset horizontálních průřezů lidskou hlavou orientovaných v...

Báze hlavy, 10 dílů

AM150-0030
v životní velikosti, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, obsahuje vlastnosti jako model...

Báze hlavy, 10 dílů

AM150-0031
V životní velikosti, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, obsahuje vlastnosti jako model...

Báze hlavy, 9 dílů

AM150-0029
S odnímatelným osmidílným mozkem s tepnami. Skutečná velikost, vyrobeno ze speciálního plastu...

Model části tvrdé pleny mozkové, 2 díly

AM150-0027
v životní velikosti, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, znázornění části tvrdé pleny...

Tvrdá plena mozková

AM150-0641
Skutečná velikost vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®. Zobrazuje žilní splavy sinus...

Mediánní a frontální průřez hlavy

AM150-0082
V životní velikosti, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, není odnímatelné, umístěno na...

Mícha s nervovými větvemi

AM150-0077
Zvětšeno přibližně 5x. Vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®. Průřez míchou je zvětšen...

Mícha s nervovými větvemi

AM150-0076
přibližně 5x zvětšeno, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, řez míchou je zvětšen...

Mícha v páteřním kanálu

AM150-0075
znázorněno z pohledu ventrální strany, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, model...

Model míchy, 2 díly

AM150-0062
odlitek ze skutečného vzorku, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, mediánně dělená,...

Model mozkového kmene, 12 dílů

AM150-0449
odlitek ze skutečného vzorku, vyrobeno ze speciálního materiálu SOMSO-Plast®, model mozkového...
Strana 1 z 3

Mozek, nervová soustava - Somso Modelle

×

TOP