(+420) 545 235 668
Klinické vyšetření, simulátory pro ošetřovatelství a péči o pacienta

Simulátor nácviku péče o pacienty s dýchacími obtížemi a nácvik postupů péče o pacienta s NG sondou

Kód produktu: OS130-1563
hlava s realistickými anatomickými znaky, trachea, jícen, plíce a žaludek; plíce a žaludek mohou být naplněny tekutinou pro nácvik různých ošetřovatelských postupů - tracheostomie, tracheální odsávání, inserce a vyjmutí NG sondy, výplach žaludku, inserce naasoenterické a jícnové sondy, orofaryngeální a nasofaryngeální inserce a odsávání, inserce, zajištění a péče o ET rourku
×

TOP