(+420) 545 235 668
Klinické vyšetření, simulátory pro ošetřovatelství a péči o pacienta

Obvazový simulátor, dolní část těla

Kód produktu: OS120-0233
nácvik obvazové techniky po amputaci dolní končetiny pod kolenem a nad kolenem. Na modelu možno nacvičovat i aplikaci protézy.
×

TOP