(+420) 545 235 668
Klinické vyšetření, simulátory pro ošetřovatelství a péči o pacienta

Simulátor pro nácvik tracheostomie

Kód produktu: OS160-0242

Model pro nácvik postupů spojených s tracheostomií v oblasti ošetřovatelské a pečovatelské péče při výměně kanyl nebo při provádění odsávání.

Model je rozdělen na dvě poloviny a oblast trachey je průhledná, aby bylo možné ověřit stav zavedení kanyly a umístění odsávacího katétru během odsávání. Navíc, díky připojení speciální kanyly je možné po připojení simulovaných plic používat na modelu ventilátor.

 

Vlastnosti

- umožňuje uživatelům nacvičovat postupy při výměně kanyly

- oblast trachey je průhledná, čili je možné pozorovat nafouknutí balónku a za použití speciální přiložené kanyly je možné ověřit přibližný optimální tlak (jelikož je zadní stěna průdušnice z měkkého materiálu, je uživatel schopen cítit stlačení trachey, ke kterému dochází při přefouknutí balónku).

- průhledná trachea umožňuje vysvětlení, jak by měl být odsávací katétr správně umístěn a jak provádět odsávání (výše uvedený nácvik odsávání je možné provádět pomocí simulovaných hlenů).

- jemný povrch pokožky krku umožňuje uživateli nahmatat a cítit chrupavku štítnou

- odnímatelná oblast trachey usnadňuje vysvětlení oblastí, kde se granulát většinou tvoří

- ventilátor je možné připojit pomocí přiložené speciální kanyly a připojením testovacích plic

×

TOP