(+420) 545 235 668
Péče o dekubity, stomie, diabetes

Sada hladiny triglyceridů v krvi

Kód produktu: OS205-38082

Nutnost zdravé výživy je znázorněna čtyřmi vzorky s různou viskozitou krve. Vzorky ukazují velké rozdíly patrné při analýze krevních vzorků na koncentraci lipidů a glukózy. 

×

TOP