(+420) 545 235 668
Péče o dekubity, stomie, diabetes

Model dekubitů

Kód produktu: AM120-0405

Model dekubitů – vyrobeno z realistického a pružného materiálu umožňující aplikaci a snadné odstranění obkladů. Model je vytvořen dle skutečného 74-letého pacienta, proto model vyvolává pocit skutečného pacienta. Model zobrazuje následující stádia dekubitů: stádium 1; stádium 2; stádium 3 s poddolováním, tunely podkožním tukem a „blátivou“ spodinou; stádium 4 s odhalenými kostmi, poddolováním, tunely, podkožním tukem, nekrózou a „blátivou“ spodinou. Rovněž je na modelu zachyceno podezření na podkožní poranění, neupřesnitelné poranění eschar/„blátivá“ spodina a poranění se subakutní infekcí.

Stádium 3 a stádium 4 jsou umístěny tak, aby bylo možné demonstrovat a nacvičovat vakuovou léčbu a léčbu negativním tlakem.

Možnost demonstrace a nácviku číštění ran, klasifikace, určení stádia a hodnocení, ale i měření délky a hloubky ran, jejich poddolování a tunely.

Umístění jednotlivých ran umožňuje aplikaci vícero obkladů najednou.

×

TOP