(+420) 545 235 668
Péče o dekubity, stomie, diabetes

Simulátor kompletní péče o stomie

Kód produktu: OS120-1346

Ideální pro demonstraci a nácvik postupů při péči o stomie. Anatomie stomií je pečlivě reprodukována, aby byla poskytnuta realistická funkčnost i vzhled. Pokožka je vyrobena z realistického, věrného, jemného a měkkého materiálu, díky kterému je dosaženo nejrealističtějšího pocitu. Možnost demonstrace a nácviku dilatace stomií a aplikace pooperačních a permanentních stomických sáčků. Nácvik upevnění, čištění a výměny stomických pomůcek.

Simulátor obsahuje tři místa pro umístění výměnných stomií (zdravá stomie, dvojitá stomie, prolaps stomie a nekróza stomie). Zdravou a nekrotickou stomii je možné ošetřovat a je možné je naplnit umělou stolicí pro nácvik drenáže a vylučování stomie. Rovněž simulátor obsahuje permanentní vtaženou stomii pro nácvik postupů při péči o stomie vtažené pod úroveň pokožky.

Obsahuje: simulátor, čtyři stomie, simulovanou stolici, dospělý stomický sáček, lubrikant, stříkačku s hadičkou, podstavec, rukavice a roli infikované tkáně.

Rozměry: cca 36 x 30 x 10 cm

×

TOP