(+420) 545 235 668
Intravenózní a intramuskulární přístup

IM model hýždí Dva v jednom

Kód produktu: OS210-032

Technicky špičkový model s realistickou pokožkou pro nácvik správných injekčních technik, bez zasažení žil a nervů. Pravá polovina modely je transparentní pro znázornění vnitřních struktur - kostí, hýžďového svalu, nervu, žíly.
Hmatem zjistitelné správné místo vpichu na ilium crista a velký chocholík.
Kontrolky pro indikaci správné hloubky vpichu, zelená = správně, blikající červená společně s bzučákem indikují přílišnou hloubku nebo nesprávné místo vpichu.
Možnost použít vodu pro realistický nácvik injektáže.
Ani po opakovaném nácviku nejsou na modelu viditelné stopy vpichů.

 

Obsahuje: odtokový zásobník, kufr.

Rozměry: 41 x 47 x 30 cm

Hmotnost: cca 5 kg

×

TOP