(+420) 545 235 668
Intravenózní a intramuskulární přístup

Elektronický model hýždí Dva v jednom, II

Kód produktu: OS210-033

Technicky špičkový model s realistickou pokožkou pro nácvik správných injekčních technik, bez zasažení žil a nervů. Pravá polovina modely je transparentní pro znázornění vnitřních struktur - kostí, hýžďového svalu, nervu, žíly.
Hmatem zjistitelné správné místo vpichu na ilium crista a velký chocholík.

Nácvik injektáže do 3 injekčních míst.
Kontrolky pro indikaci správné hloubky vpichu, zelená = správně, blikající červená společně s bzučákem indikují přílišnou hloubku nebo nesprávné místo vpichu. 
Možnost použít vodu pro realistický nácvik injektáže.
Ani po opakovaném nácviku nejsou na modelu viditelné stopy vpichů.

Obsahuje: simulátor, odtokový zásobník, stojan pro umístění modelu do laterální polohy, kufr.

Rozměry: 41 x 47 x 36 cm

Hmotnost: cca 7 kg

×

TOP