(+420) 545 235 668
Intravenózní a intramuskulární přístup

Pokročilá pacientská paže SMASH

Kód produktu: OS170-0203

Inovovaná pokročilá paže SMASH nabízí realismus v elegantním designu. Mikropumpa umístěná uvnitř ramena modelu automaticky generuje arteriální pulsy v radiální i brachiální oblasti a ovládá průtok krve pomocí nastavitelné tepové frekvence a síly pulsu. Výměnné arteriální a venózní vložky modelu umožňují vytvoření arteriovenózních píštěl a umístění arteriovenózních štěpů, zatímco simulovaná zdravá píštěl poskytuje platformu pro nácvik úkonů při hemodialýze. Další vícevrstvé vložky v oblasti bicepsu mohou být využity pro nácvik incise a sutury.

 

Vlastnosti

- subkutánní injekční místa na volární straně předloktí a laterální horní části paže

- intramuskulární injekční místo na horní části paže

- arteriální systém obsahující radiální a brachiální artérie

- míst pro nácvik incise a sutury na horní části paže i na předloktí

- místo pro nácvik hemodialýzy na předloktí

- arteriální a venózní vložky pro IV, venepunkci, odběry, AV anastomózu, umístění AV štěpů; vícevrstvé chirurgické vložky obsahují pokožku, subkutánní tkáň, sval, radiální artérii a radiální žílu

- vložka AV píštěle simuluje vyléčenou pištěl pro nácvik hemodialýzy

- vícevrstvá vložka do oblasti bicepsu obsahuje pokožku, subkutánní tkáň, sval a umožňuje nácvik incise a sutury

- odolná pokožka vydrží až 200 vpichů jehlou o velikosti 20G až 22G

- realistické zpracování chirurgických i arteriálních/venózních vložek

- nastavitelná tepová frekvence a síla pulsu

- céfalické, basilické, radiální i ulnární žíly a radiální a brachiální artérie pro infúze a odběry

- otáčivé paže umožňující dorsální i volární přístup po celé délce modelu paže

- různá hmatatelnost cév pro simulaci propadlých nebo vyboulených cév

- snadné sestavení modelu

- bezlatexové provedení

- nové originální materiály simulující pokožku, subkutánní i svalovou vrstvu na všech chirurgických místech

- vylepšené vložky, pokožky i cévy pro vylepšení hmatové zpětné vazby

- mikropumpa vložená do ramene modelu generuje různou tepovou frekvenci a sílu pulsu; rychlá a kompaktní čímž se zvyšuje mobilita modelu

- snadná výměna vložek umožňuje rychlou výměnu mezi jednotlivými procedurami

- bezlatexové cévy s vylepšeným přístupem pro bezproblémovou výměnu

×

TOP