(+420) 545 235 668
Péče o dekubity, stomie, diabetes

Model péče o stomie

Kód produktu: OS120-0180

pro nácvik základní péče o stomie pro studenty i pacienty; pečlivá anatomie kolostomie a ileostomie pro názornou demonstraci vzhledu i funkce, je možno demonstrovat dilataci stomie, aplikaci postoperativního nebo permanentního vaku; kolostomie může být proplachována; pomocí stříkačky je možno protáhnout simulátorem materiály pro předvedení sekrece (jedna stříkačka pro tok moči a druhá pro simulaci stolice)

×

TOP