(+420) 545 235 668
Modely uvolnění dýchacích cest

Torzo dospělého pro nácvik uvolnění dýchacích cest

Kód produktu: RB120-0055A

Torzo dospělého ve skutečné velikosti pro nácvik uvolnění dýchacích cest pomocí Heimlichova manévru po vdechnutí cizího předmětu do dýchacích cest. Každý model funguje na principu uvolnění ucpaných dýchacích cest tlakem vzduchu, vytvořeným správným postupem - stisknutím břicha nebo ránou do zad. Jakmile je objekt umístěn v dýchacích cestách, student musí využít anatomických znaků k rozhodnutí, kde umístit ruce a jak velký tlak je nutný pro úspěšné dokončení manévru. V případě aplikace vhodného tlaku budou studenti odměněni visuálním potvrzením díky vyloučenému objektu. Model obsahuje hrudní koš, mečovitý výběžek, suprasternální jamku, dva cizí objekty pro obstrukci dýchacích cest, triko a tašku.

×

TOP