(+420) 545 235 668
Modely dospělého

Elektronická indikační jednotka s pamětí a tiskárnou

Kód produktu: RB120-0466

Určeno pro modely CPARLENE s vnitřní elektronikou.

Jednoduchá a přesná zpětná vazba! Stisknutím tlačítka zvolte jeden ze čtyř módů (frekvence kompresí, hloubka kompresí, délka ventilace, objem ventilace). Červené světlo indikuje nesprávnou pozici rukou a žluté světlo signalizuje správnou hloubku komprese. Zelené světlo pak značí správný objem ventilace. Provádění každé z těchto dovedností je na displeji zobrazeno samostatně, zatímco průměry těchto úkonů jsou ukládány do paměti. Jednotka automaticky přepíná mezi kompresemi a ventilacemi podle toho, která z těchto činností je právě prováděna. Po stisknutí tlačítka STOP tiskárna vytiskne sumarizovanou zprávu o prováděné KPR. Součástí jsou tři role papíru a baterie.

×

TOP