(+420) 545 235 668
Pokročilá resuscitace dospělého

Resusci Anne CPR-D torzo s intubací, bez SkillReporteru

Kód produktu: RA130-0582

Resusci Anne CPR-D je figurína dospělého, určená k provádění a zdokonalování provádění KPR spojené se zajištění dýchacích cest a defibrilací během zvoleného scénáře. Kombinace modulů Micro-Heartsim a SkillReporteru (na přání) umožňuje komplexní shrnuté a dokumentaci klíčových provedených úkonů. Přidáním některého z modulů končetin můžete integrovat do výuky nácvik první pomoci, trauma nebo vyproštění.

 

Výhody produktu:

- ekonomický model zaměřený na provádění úkonů KPR, zajištění dýchacích cest a defibrilace

- realistická anatomie celého těla poskytuje nezbytné prvky pro výuku realistické manipulace a poskytování KPR, zajištění dýchacích cest a defibrilace u dospělých

- zvýšená motivace studentů díky volitelné jednotky SkillReporter (na přání) a modulu Micro-Heartsim, které umožňují v reálném čase zpětnou vazbu na prováděnou KPR a změnu srdeční rytmu; možnost tisku komplexního shrnutí provedených úkonů

- modulární systém umožňuje připojení některého z modulů končetin a posílení tak realističnosti výuky

 

Vlastnosti:

- přirozená obstrukce dýchacích cest pro nácvik důležité techniky otevírající dýchací cesty tak, aby v reálné situaci mohli efektivně vdechnout do oběti vzduch

- při nácviku správného uvolnění dýchacích cest je nutné provést manévru záklonu hlavy/zvednutí čelisti

- realistický odpor při masáži hrudníku napomáhá studentům získat představu o vynaložení správného tlaku nutný při provádění masáže hrudníku v reálné situaci

- anatomicky přesné znaky a sternální zářez umožňuje studentům nácvik identifikace všech anatomických znaků spojených s KPR a defibrilací u dospělého

- ohebné dolní i horní končetiny a hlava poskytují realistickou hmotnost při manipulaci během uvolnění dýchacích cest

- automatický puls na karotidě synchronizovaný s EKG

- možnost provádění intubace

- jednotka SkillReportor (na přání) poskytuje okamžitou objektivní zpětnou vazbu o délce ventilaci, objemu ventilace, hloubce stlačení hrudníku a pozici rukou a umožňuje tisk komplexní zprávy o výkonu studenta

- modul Micro-Heartsim umožňuje manuální změnu srdečního rytmu, ale i zaznamenávání důležitých událostí, jako je zavolání pomoci, kontrola dýchání nebo příjezd defibrilátoru

- obličeje modelu jsou odnímatelné a určeny k vícenásobnému použití, snadné čištění a dezinfekce

- uloženo v kufru

×

TOP