(+420) 545 235 668
Pokročilá resuscitace dospělého

EKG simulátor, 12-svodový

Kód produktu: RA120-0073

Provádějte kardiostimulaci a defibrilace přímo přes tento 12-svodový EKG simulátor pomocí elektrod.

- Připojení přímo k monitoru

- Nepropojuje se s žádným modelem

- Simulujte elektrické snímání pomocí Vašeho externího stimulátoru. Stisknutím tlačítka na EKG simulátoru zvolte jeden ze čtyř úrovní snímání stimulací: 70, 80, 90 nebo 10 mA. Jakmile je proud stimulace větší, než zvolená úroveň, impulsy stimulací se objeví na Vašem monitoru. Křivky pro pacing obsahují: bradykardie (dvě), AV blokáda 1. stupně, AV blokáda 2. stupně typ I, AV blokáda 2. stupně typ II, AV blokáda 2. stupně typ II s PVC a AV blok 3. stupně.

- Simulujte kardioverzi pomocí Vašeho manuálního, poloautomatického nebo automatického defibrilátoru. Aktivujte funkci „převést“ a zvolte rytmus před výbojem a rytmus, který bude následovat okamžitě po výboji. Křivky pro nácvik defibrilace jsou: V. fibrilace, V. tachykardie (vysoká frekvence), V. tachykardie (nízká frekvence), torsade, A. fibrilace, A. flutter, PSVT, sinusová tachykardie, sinusový rytmus, sinusový rytmus s PVC, asystolie a NSR.

- Genrování realistických 12-svodových EKG rytmů. Připojte Vaše EKG kabely k 10 konektorům na EKG simulátoru. Nezávislé EKG signály vytváří realistický 12-svodové EKG pro každý rytmus. Vytváří abnormality ST segmentu a T křivky včetně: anteriorní IM, inferiorní IM, anteroseptální ST elevace, anteriorní deprese ST, laterální ST elevace a inferiorní ST elevace.

- LED indikátory: detekce pacingu, detekce výboje a slabá baterie.

 

Ve variantách: Zoll, HeartStart/Phillips, Physio Quick Combo, Marquette.

×

TOP