(+420) 545 235 668
Zajištění dýchacích cest dospělého

Fluoreskující tracheo-bronchiální strom

Kód produktu: OS150-0074

Model s oblastmi se sníženou fluorescencí. Nejnovější inovovaný autofluoreskující endoskopický systém pro použití společně se zobrazovacím fluorescenčním endoskopem. Bronchiální sliznice vypadá při použití běžné bronchoskopie (bílého světla) normálně, zatímco při osvětlení ve fluorescenčním režimu vydává zelený obraz shodný s obrazem normální sliznice. Průdušnice a levostranné průduškové větve vypadají ve fluorescenčním režimu normálně, zatímco na pravostranném průduškovém stromu je možné zpozorovat se oblasti sníženou fluorescencí (dělení horního laloku, dělení středního laloku, pravá průduška a dělení pravé průdušky 9/10). Endoskopisté, kteří používají systém LIFE nebo SAFE 1000 poprvé, mohou nacvičovat přechod mezi bílým světlem a fluorescenčním režimem, přičemž ve fluorescenčním režimu se mohou naučit provádět nastavení (intenzity světla) a rozpoznat oblasti snížené fluorescence. Fluorescenční tracheobronchiální strom lze dodat s každým modelem „Broncho Boy“, ale i dodatečně jako výměnnou spodní část tracheobronchiálního stromu.

Rozměry 17 x 15x 4 cm

Hmotnost: 0,2 kg

×

TOP