(+420) 545 235 668
SteriPlas - plasmové ošetření ran

Adtec SteriPlas

Kód produktu: ASP

Adtec SteriPlas
Systém pro ošetření ran
Bezkontaktní a bezbolestná léčba akutních a chronických ran

Adtec Steriplas popis

Co je plazma?
Hlavice Adtec SteriPlas obsahuje patentovanou ionizační komoru, která bombarduje argonový plyn s elektrony emitovanými z několika horkých elektrických vláken. Výsledné plazmatické ionty se mísí se vzduchem a vytvářejí reaktivní látky, generující široké a jednotné aplikační pole pro ošetření rozsáhlejší oblasti tkáně.
Na rozdíl od plazmy ve vzduchu, která se mění s teplotou, tlakem a lokací, je neutrální argonová plazma konzistentní a kontrolovatelný energizovaný plyn s předvídatelnými aktivními látkami a složkami, které obsahují reaktivní formy kyslíku a dusíku, OH radikály, ionty, elektrony, fotony a UV světlo, zajišťující reprodukovatelné léčebné účinky.

 

Adtec SteriPlas
Řízená neutrální plazma pro efektivní ošetření ran
Pozitivně ovlivňuje hojení ran snížením mikrobiální zátěže a modifikací mikroprostředí rány.

 

Prokázaná účinnost plazmy
Účinnost technologie Adtec Plasma, vyvinutá ve spolupráci s Max-Planck Institute v Německu, byla prokázána v klinických studiích s více než 3.500 ošetřeními u pacientů s chronickými i akutními ranami. Technologie Adtec SteriPlas vykázala výrazné zlepšení hojení ran po bezbolestných 2minutových aplikacích v rámci rutinního ošetření ran. K žádným vedlejším účinkům nedošlo a léčba byla dobře tolerována. Léčba argonovou plazmou Adtec je bezpečná a bezbolestná nová technika ke snížení bakteriální zátěže chronických ran a podpoře hojení.
Je prokázáno, že Adtec SteriPlas ničí širokou škálu mikroorganismů, včetně houbových, virových, kvasinkových a bakteriálních superinfekcí pomocí grampozitivních i gramnegativních bakterií. Testy prokázaly 73% snížení bakteriální zátěže bez ohledu na typ bakterie nebo její odolnost vůči antibiotikům. Náklady na léčbu jsou srovnatelné nebo nižší, než náklady na standardní léčbu antimikrobiálních ran.
Nedávné studie ukázaly, že léčba technologií Adtec SteriPlas může urychlit hojení ran, zejména u problémových ran, jako jsou chronické žilní vředy. Bylo také prokázáno, že SteriPlas snižuje mikrobiální zátěž obtížně ošetřitelných oblastí při infekcích v místě chirurgického zákroku.

 

Hodnocení použití přístroje SteriPlas ve FN Brno v odborném časopise Léčba ran 1/2021:

pdfCasopis_Lecba_ran-e.pdf

 

×

TOP