(+420) 545 235 668
N O V I N K A - Dynamický systém uzavírání ran, uzavírání ran bez štěpů, rozštěpy rtu, předoperační expanze kůže, ABRA®

ABRA® Dynamické systémy uzavření kůže

Kód produktu: ABRA® Dynamické systémy uzavření kůže

ABRA® Adhesivní systém uzavření kůže

ABRA® Chirurgický systém uzavření kůže

ABRA® Systém uzavření abdominální stěny

Adhesivní systém uzavření kůže ABRA poskytuje neinvazivní uzavření kůže stažením kožních defektů. 

 

 Indikace

-defekty stažené kůže

-fasciotomie

-komplikované zlomeniny

-rány s dehiscencí

-pediatrické rány

-posílení tenzních uzávěr

-sternotomie

 

 Charakteristické vlastnosti

-dosahuje primárního uzavření

-eliminuje nutnost použití štěpů a chlopní

-zlepšuje kosmetickou stránku

-podporuje mobilitu pacientů redukuje délku pobytu a použití operačních postupů

 

Faktické závěry

-Rychlé výsledky při použití Adhesivního systému uzavření kůže ABRA u závažných fasciotomických ran prokázaly 1 kosmeticky přijatelné odložené primární uzavření.

-Ambulantně, za použití pouze Adhesivního systému uzavření kůže ABRA, bylo dosaženo uzavření sternální infekční rány 2 bez jakýchkoliv jiných dalších procedur.

-Postupné uzavření rozsáhlé neonatální omfalokély za pomocí Adhesivního systému uzavření kůže ABRA ukázalo, že může 3

 

 1. Rychlé výsledky při použití dynamické metody pro odložení primárního uzavření fasciotomických ran. Taylor RC, et al. Journal of the Americal College of Surgeons. 2003 Nov;197:872 - 878.

2. Elastický nástroj usnadňující odložené primární uzavření sternální infekční rány. Infection. Price J, et al. Annals of Thoracic Surgery. 2007 Mar;83:1162-5

3. Léčba rozsáhlé omfalokély za použití externího systému uzavření pokožky. Baird R. et al. J Pediatric Surgery. 2010 Jul;45(7):E17-20.

Více informací o dynamických systémech ABRA® naleznete zde (PDF).

Videa naleznete zde:

ABRA® Abdominal: http://dynamictissuesystems.com/wp-content/uploads/2016/04/ABRAAbdominal-DynamicTissueSystems.mp4

ABRA® Surgical:  http://dynamictissuesystems.com/wp-content/uploads/2016/04/ABRASurgical-DynamicTissueSystems.mp4

ABRA® Adhesive:  http://dynamictissuesystems.com/wp-content/uploads/2016/04/ABRAAdhesive-DynamicTissueSystems.mp4


 

 


 ×

TOP